Гімн промислового ліцею

Слова викладача ліцею
Богуславської Т.П.

Б'ють серця молоді і бурхливі,
Як весняний потужний струмок.
Слався завжди ліцей промисловий
Ти наш дім, наш трамплін до зірок.

З нами майстер надійна опора,
Вчитель нам пояснить від азів.
Слався, слався ліцей промисловий.
База в нас Запоріжабразив.

Вже крокуємо в життя ми сміливо,
Познаємо науку і світ.
Слався завжди, ліцей промисловий,
Ми з тобою у згоді навік.

Мчать за обрій роки,
Вчитель новий буде інших наукам навчать.
Слався, слався, ліцей промисловий.
Будем завжди тебе пам'ятать.

Опис педагогічного досвіду роботи викладача математики Державного навчального закладу «Запорізький професійний промисловий ліцей» Конько Ніни Андріївни.
  Конько Ніна Андріївна  викладач – методист, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України, викладач математики Державного навчального закладу «Запорізький професійний промисловий ліцей», стаж педагогічної роботи 30 років.  У 1977 році закінчила Новокузнецький педагогічний інститут за спеціальністю: «Викладач фізики та математики», а у 1996 році Запорізький державний університет – менеджер у  невиробничій сфері.
       Методична тема над якою працює : «Форми і методи організації самостійної роботи на уроках математики»
   Вона – творець долі людини, переповнена бажанням зробити з учня людину щедрої та сміливої душі, яка любить і вміє відкривати світ, самостійно добувати знання, шукати і знаходити розгадки невідомого, не втрачати віри при невдачах, не ставати зарозумілою від успіхів, бути
справжнім вірним другом, самостійно розробляти, створювати захопливі справи, що приносять людям радість і користь.
      Її уроки математики відзначаються високим рівнем науковості. Основною метою своєї роботи вважає формування всебічно розвиненої, творчої та ініціативної особистості, вміння учнів застосовувати знання для  розв’язання задач і вправ у нестандартних ситуаціях, вміння працювати самостійно та в групі є важливою запорукою успішного розв’язання життєвих ситуацій.
      Організація самостійної роботи учнів на уроці сприяє  формуванню та розвитку у них міцних і усвідомлених математичних знань та вмінь, закріплюються поняття, виробляють
ся обчислювальні навички, вміння практично застосовувати знання, напрацьовується досвід вирішення задач тощо.
         В роботі окрему увагу приділяє математичним диктантам, які сприяють розвиткові в учнів логічного мислення, збагаченню математичного мовлення. За допомогою математичних диктантів можна проконтролювати не лише засвоєння учнями вивченої теми, а й перевірити знання та закріпити матеріал. Ця робота стане у нагоді, як при навчанні учнів зі слабким рівнем знань, так і при роботі з обдарованими дітьми.
          Викладач прагне сформувати навички самостійної роботи з підручниками, навчальними посібниками та іншими джерелами, вчить самоконтролю, прагне зацікавити своїм предметом,  для чого використовує різноманітну наочність: картки – завдання, схеми, таблиці, плакати, комп’ютерну  графіку, стенди »Майбутнім абітурієнтам», «Вчись вчитися».     На уроках у Конько Н.А. панує ділова , творча атмосфера, яка перетворює навчання в насолоду для учнів. Атмосфера, яка мобілізує всі їх зусилля – розумові, фізичні, вольові, емоційні на досягнення поставленим викладачем навчальних завдань.  Вона розробила методичні рекомендації «Форми організації самостійної роботи учнів при закріпленні нового матеріалу», які спрямовані на розвиток творчих здібностей і навичок учнів, активізації розумової діяльності, виникненню внутрішніх мотивів навчання. Задача розвитку творчих здібностей і навичок може бути вирішена за умови одночасно рішення іншої – навчити учнів учитися, навчити самостійно опановувати знаннями, виробити уміння критично мислити, навчити застосовувати набуті знання для практичного життя.