Гімн промислового ліцею

Слова викладача ліцею
Богуславської Т.П.

Б'ють серця молоді і бурхливі,
Як весняний потужний струмок.
Слався завжди ліцей промисловий
Ти наш дім, наш трамплін до зірок.

З нами майстер надійна опора,
Вчитель нам пояснить від азів.
Слався, слався ліцей промисловий.
База в нас Запоріжабразив.

Вже крокуємо в життя ми сміливо,
Познаємо науку і світ.
Слався завжди, ліцей промисловий,
Ми з тобою у згоді навік.

Мчать за обрій роки,
Вчитель новий буде інших наукам навчать.
Слався, слався, ліцей промисловий.
Будем завжди тебе пам'ятать.

Електрометалургійний завод
СПІВПРАЦЯ.

Про  результати роботи експериментального  майданчика
 " Відпрацювання методики співпраці ПТНЗ - підприємство

 на рівні соціального партнерства"

 "ПАТ Електрометалургійний

 завод "Дніпроспецсталь"імені А.М. Кузьміна"
та
 ДНЗ"ЗППЛ"
.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК.      Державний навчальний заклад                              
      «Запорізький професійний промисловий              ліцей»                                                                         

  

                                   

                                                                                                                                                                                                                                                         
"ПАТ електрометалургійний завод  "Дніпроспецсталь"
ім. А.М. Кузьміна
"

ПАТ «Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь"
ім. А.М. Кузьміна» – сучасне підприємство з 78 - літнім досвідом виробництва високоякісної спеціальної сталі й сплавів.
ПАТ "Дніпроспецсталь", використовуючи новітні технології, робить і продає високоякісну продукцію зі спеціальної сталі й сплавів; будує свій бізнес на благо акціонерів, партнерів і співробітників.
 На підприємстві з 01.09.09р. по 01.09.2010р. звільнено 162 (2,38% від загальної кількості працюючих) чол., які відпрацювали на підприємстві менше одного року.
Необхідно знизити плинність кадрів серед новачків, а також забезпечити кадровий резерв підприємства, підвищити якість підготовки й адаптації потенційних кандидатів на працевлаштування, забезпечити рівень підготовки випускників Професійно-технічних навчальних закладів  (ПТНЗ) відповідно до вимог сучасного виробництва.
Випускник ПТНЗ повинен відповідати вимогам моделі сучасного кваліфікованого робітника на виробництві. Сьогодні необхідний робітник, який:
•    уміє вирішувати стандартні й, по необхідності, нестандартні завдання в рамках своєї професії;
• має солідні базові знання й базовану на них спеціалізацію;
• має широкі професійні, функціональні, соціальні й особистісні компетенції.
 
Прийнято рішення про створення унікального обласного експериментального майданчика з проблеми «Відпрацювання методики співпраці ПТНЗ - підприємство на рівні соціального партнерства».
 
Розроблена Програма, що складається з 3- х етапів проведення науково-дослідної роботи, розрахованої на - 4 роки. Для експерименту відібрані професії, у яких є потреба для підприємства й по яких розроблені державні стандарти професійно-технічного навчання (ПТН) - "машиніст крана металургійного виробництва", "електромонтер з ремонту й обслуговуванню встаткування", "прокатник гарячого металу", "електрогазозварник".
 
 
В рамках проекту всім учасникам а також керівникам структурних підрозділів підприємства було повідомлено (наказом Управління науки і освіти за  № 10 від 06.01.10р. та розпорядженням заступника голови правління підприємства за № 31 від 01.02.10),   надана інформація по етапам реалізації програми .
 
Хронологія проведення програми в 2010р.
З січня по червень 2010р. реалізований 1- й підготовчий етап програми майданчика. У відповідності, з яким:
–       Розроблені бланки результативності проходження виробничої практики учнями ПТНЗ;
–       розроблені тести для перевірки знань учнів по відповідних до професій і проведене їхнє тестування;
–       по виявлених прогалинах знань організоване проведення тематичних лекцій фахівцями підприємства;
–       розроблені професіограми по професіям проекту, підібрані методики профорієнтаційонного відбору;
–       погоджені теми дипломних робіт учнів відповідно до місця проходження практики;
–       фахівці підприємства взяли участь у роботі Державної кваліфікаційної атестації, у результаті чого були відібрані кандидати на працевлаштування на вакантні посади підприємства;
–       проводиться робота з узгодження навчальних планів і програм з метою розробки оптимального графіка навчального процесу й більш якісної підготовки учнів;
–       проведене тестування учнів 2- х курсів та груп ТУ з метою відбору їх для проходження практики в 2011-12 навчальному році на підприємстві;
–       активісти молодіжного руху здійснювали профорорієнтаційну роботу в школах міста.
 

Результати 1го етапу:
–       На основі аналізу бланків результативності проходження виробничої практики 45 учнів випускних курсів, які прийняли участь в експерименті прийнято рішення про прийом в штату підприємства 20 випускників; 7 випускників прийняло рішення про продовження навчання в ВНЗ;
–       Набрано 3 групи по 15 чоловік для участі в 2-му основному етапі експерименту , учні ДНЗ «ЗППЛ» приймають участь в атестаціях, конкурсах майстерності по професії машиніст крана.
     В даний період на виробничій  практиці знаходяться учні групи №16 та групи №11: Мілевська Я, Макаренко С,Майстренко А, Пашєтнєв В,, Райнгард І,Якуш Н , Гребень Б, Пеня В., Третяк Є,,Гацанюк П,, Варламов П,

–       По результатам анкетування абітурієнтів, які були відібрані для участі в другому етапі експерименту (активуюча профорієнтаційна методика Пряжникова Н.) відмічено, що учні вибрали відповідні професії правильно      (при нормі від 60% показники дорівнюють від 55% до 98%)
–       Серед мотивів вибору професії переважають мотиви престижу професії, бажання реалізувати особисті цілі, зайняти положення в суспільстві; бажання творчої роботи, яка приносить користь, почуття особистої відповідальності;
–       Серед підприємств промислової площадки міста 70,21% з числа опитаних вибрали б для працевлаштування ПАТ «Дніпроспецсталь»
 
З вересня 2010 по 2013 рік буде проходити основний період експерименту. Протягом, якого учні ПТНЗ, починаючи з першого курсу, будуть проходити теоретичне навчання й виробничу практику відповідно до відкоректованих навчальних планів і програм під потреби підприємства. Будуть проводитися проміжні контролі знань і вмінь, учнів безпосередньо на підприємстві комісіями із числа фахівців підприємства. Будуть внесені корективи в систему встановлення кваліфікаційних розрядів випускникам ПТНЗ, відповідно до фактичного рівня кваліфікації учнів.
Підприємство буде брати участь в оцінці діяльності викладачів ПТНЗ у період атестації.
          
Результатом проведення основного етапу експерименту передбачається:
-                     удосконалення методики організації виробничого навчання й виробничої практики на підприємстві;
-                     розробка й впровадження програми забезпечення горизонтальної кар'єри випускника ПТНЗ на підприємстві;
-                     відпрацювання питань професійної й соціальної адаптації учнів у колективі підприємства.

В 2014 році - будуть підведені підсумки проведення експерименту, узагальнені результати роботи майданчика, відпрацьовані відповідні методики для впровадження їх у навчально-виробничий процес ПТНЗ області. Результати роботи експериментального майданчика будуть освітлені в  газеті " Погляд" нашого учбового закладу, на ліцейному сайті та журналі "Професійно-технічна освіта"
.


Очікуємо , що експеримент буде успішним для учнів нашого ліцея, майбутніх працівників
ПАТ «Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь"
ім. А.М. Кузьміна».