Гімн промислового ліцею

Слова викладача ліцею
Богуславської Т.П.

Б'ють серця молоді і бурхливі,
Як весняний потужний струмок.
Слався завжди ліцей промисловий
Ти наш дім, наш трамплін до зірок.

З нами майстер надійна опора,
Вчитель нам пояснить від азів.
Слався, слався ліцей промисловий.
База в нас Запоріжабразив.

Вже крокуємо в життя ми сміливо,
Познаємо науку і світ.
Слався завжди, ліцей промисловий,
Ми з тобою у згоді навік.

Мчать за обрій роки,
Вчитель новий буде інших наукам навчать.
Слався, слався, ліцей промисловий.
Будем завжди тебе пам'ятать.

zvit


28.04.2014року
  в конференц -залі відбувся звіт директора ДНЗ"ЗППЛ"
перед загальними зборами
колективу "Про виконання умов контракту".


                  

                                                                                                             
                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                              Звіт
 директора  Лапицького Г.І.
перед загальними зборами колективу  
Державного навчального закладу 
«Запорізький професійний промисловий ліцей»  
 «Про виконання умов контракту»

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                28 квітня 2014 року

Шановні колеги, відповідно до п. 3.12. контракту між мною та Міністерством освіти і науки України я повинен провести звіт про виконання умов  контракту перед Міністерством освіти і науки України на загальних зборах трудового колективу ліцею з питань, що відносяться до вашої компетенції, як органів громадського самоврядування, а також з питань дотримання в ліцеї законодавства України про працю, нормативно – правових актів Міністерства освіти  і науки України, порядку обслуговування і використання спеціальних коштів, укладання договорів оренди нерухомого майна, вжиття заходів щодо погашення заборгованності  з оплати праці, орендної плати та дотримання порядку здійснення розрахунків.  
Виконання Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» в частині запобігання проявів корупції в навчальному закладі; заходів протидії фактам порушення прав учнівської молоді на доступність та безоплатність освіти, хабарництву та зловживань у професійно-технічному навчальному закладі. 
Звітування керівника здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації .           
Завдання звітування:
- забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним  закладом;
- стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником навчального закладу відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.
Протягом 5 років намагався забезпечити проведення навчально – виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, підготовку робітників відповідного рівня кваліфікації, виконання державного замовлення  та договірних забов язань по  підготовці робітників для потреб господарства.
Кожен рік виконувався план прийому за державним замовленням та випуском, виконувався план виробничої діяльності, створено сприятливий емоційно – психологічний клімат в педагогічному колективі; робота методичного кабінету та гуртожитку навчального закладу в області визнана одними з кращих. На високому рівні проводилася навчально – методична робота з педпрацівниками, своєчасно забезпечено їх перепідготовку, стажування, підвищення кваліфікації.
Забезпечував моніторинг та прогнозування потреб ринку праці регіону у робітничих кадрах з метою відповідного формування контингенту учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу.
Вживав заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу.
Залучав додаткові джерела фінансування навчального  закладу та їх раціональне використання.
Вживав заходи щодо забезпечення \навчального  закладу  кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.
Їх соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я учнів та педагогічних працівників, забезпечував медичне  обслуговування  учнів  і педагогічних працівників, дотримувались вимоги охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, надавалась соціальна підтримка та допомога дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, стимулювалися морально та матеріально учні і педагогічні працівники, організовувався їх відпочинок та оздоровлення, вживалися профілактичні заходи щодо попередження правопорушень та дитячого травматизму.
Відповідні кошти спрямовуються на збереження і розвиток навчально-матеріальної бази; створена слюсарна майстерня в гуртожитку, лабораторія для лаборантів з фізико-механічних випробувань. Контролерів верстатних та слюсарних робіт (слюсарні роботи), майстерня для малярів, штукатурів,  актовий зал на 100 посадочних місць, конференц-зал в навчальному закладі,  тир для допризовної підготовки. 
Своєчасно і  якісно проводиться ремонт навчального корпусу, майстерень, гуртожитку, комунальних мереж; замінені стальні труби водопостачання навчального корпусу на пластикові труби, стальні умивальники на керамічні, встановили сигналізацію в комп’ютерному класі, провели капітальний ремонт покрівлі гуртожитку та центрального входу навчального закладу, закупили м’які меблі та електричні плити для мешканців гуртожитку; це дає можливість поселяти в гуртожиток не тільки своїх учнів, але і учнів інших навчальних закладів  ДНЗ «ЗПЛ», ДНЗ «ЗПТКЛ» – всього проживає – 280 мешканців, а також інженерно-педагогічні працівники закладу.
Забезпечуються необхідні умови праці і навчання для працівників і учнів.
Так, протягом останніх років для укріплення навчально – матеріальної бази ліцей придбав – 31 комп’ютер, 4 телевізори, музичний центр для проведення позакласних виховних заходів та DVD, мультимедійний проектор, 2 ноутбуки «emachines Е642/Е442» з доступом в Інтернет з використанням Wi-Fi в навчальному корпусі, гуртожитку, бібліотеці. У травні  2010 року ліцей  реорганізовано  в Державний навчальний заклад «Запорізький професійний промисловий ліцей».
Закуплено і постелено леноліум в кабінетах керівництва, приймальні, методичному кабінеті, бухгалтерії, в кімнатах та коридорах гуртожитку, навчальному закладі.  
Зроблені якісні ремонти в кабінетах, замінено дверні полотна на 1- му, 2 – му, 3 – му, 4 - му поверхах гуртожитку. 
Дуже велика робота ведеться по вихованню молоді в нашому гуртожитку, комендантом, вихователями, викладачами, які проживають в цьому гуртожитку під керівництвом заступника директора з  виховної роботи Линник С. В.
В останні роки виросли кошти, які заробляють наші учні при вироьбничому навчанні на АТ „ Мотор Січ”, ВАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Дніпроспецсталь», ПрАТ «ЗЕРЗ» дякуючи майстрам виробничого навчання та заступнику директора з НВР Петрову О.В. 
Із року  в рік дирекція виконує всі пункти колективного договору, трудові відносини регулюються згідно діючого трудового законодавства України, виділялись кошти на надання матеріальної допомоги,  забезпечено виконання комплексних заходів щодо покращення умов праці, всі структурні підрозділи забезпечені необхідною кількістю медичних    аптечок, засобами індивідуального захисту, всі працівники своєчасно проходять медичний огляд. 
Своєчасно виплачується заробітна плата, стипендія та харчування учням; всі питання і проблеми роботи колективу розв`язуються спільно з профспілковим комітетом, під керівництвом голови профспілкового комітету та голови асоціації навчального закладу, викладача спецтехнології Чикріної Н.О. та голови учнівської профспілки, викладача іноземної мови Алєксєєнко Т.В. Сучасна система освіти зіткнулась з проблемою прискорення  і непередбачуваності економічного та технологічного розвитку. Сьогодні необхідно готувати молодь до життя  в такому суспільстві, яке нині  важко  собі уявити. Змінився ринок праці, в  якому наявність та збереження роботи більше не гарантується. 
Колектив ліцея вирішує одне з головних завдань – удосконалення  професійної підготовки з наданням  міцних базових знань, які формують у людині вміння оперативно реагувати на зміни кон’юнктури ринку. При цьому вся система навчання спрямована на те, щоб  дати можливість  всім,  без винятку учням реалізувати свій потенціал, свої особисті плани. З цією метою навчальний процес будується так, щоб  учні  навчилися  перш за все  розуміти самих себе  та реалізувати свої знання, досвід у майбутньому житті.
На сьогоднішній день ДНЗ «Запорізький ППЛ» згідно ліцензії веде підготовку кваліфікованих  робочих кадрів по наступним професіям:
1. Машиніст крана (кранівник) – первинна професійна освіта.
2. Маляр. Штукатур  - ППО.
3. Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних машинах та напівавтоматичних машинах. 
4. Лаборант з фізико-механічних випробувань. Контролер верстатних і слюсарних робіт (слюсарні роботи).
    До ДНЗ «Запорізький професійний промисловий ліцей» входить :
1. Навчальний корпус.
2. Гуртожиток.
3. Виробничі майстерні. 
4. Навчальний полігон для професії «Машиніст крана (кранівник)».
Майстерні ДНЗ «ЗППЛ» складається з слюсарної майстерні, яка знаходиться в гуртожитку ліцея та майстерня «Маляр. Штукатур». На території ПАТ “ Запоріжабразив” знаходиться  навчальний полігон для машиністів кранів (кранівників) і майстерня ( електрогазозварювальників). 
В гуртожитку ДНЗ «ЗППЛ» проживають учні з сільської місцевості та ті, які в ньому потребують. Всі навчальні приміщення відповідають санітарним нормам,  на що є підтвердження відділу соціально-гігієнічного моніторингу та державного реєстру Лівобережного міжрайонного відділу та акт готовності закладу на навчальний рік.
Тісно ведеться співпраця з громадськими організаціями з залученням педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю. 
Велася робота по виконанню Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», виконання заходів протидії фактам порушення прав учнівської молоді на доступність та безоплатність освіти, хабарництву та зловживань у навчальному закладі.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Директор ДНЗ «Запорізький ППЛ» Г.І. Лапицьки
 

 

 Колектив одноголосно  визнав роботу   директора  Державного навчального закладу

" Запорізький професійний промисловий ліцей"за звітний період

з 28.05.2009 по 28.04.2014р. задовільною.

Результати голосування:

"За" - 62

                    Утримались - немає

            проти - немає.


Цим голосуванням  колектив надав директору Лапицькому Г.І.   мандат довіри і побажав йому

і надалі бути керівником нашого навчального закладу та вести наш ліцей

до нових творчих звершень.